Valresultat - kandidatar til Møre bispedømmeråd
 

22.09.2015

I Møre bispedømme har 17,2 % av 177.717 kyrkjemedlemmar i Den norske kyrkja røysta i direktevalet av leke medlemmar til bispedømmeråd / Kyrkjemøtet.