Barnekoret Super
 

06.05.2013

For alle SUPRE barn frå 4 år- tom. 1. klasse.

Vi øver kvar onsdag kl. 17.00 til 17.45 i Kyrkjesal 1, Sykkylven kyrkje.
Leder for koret er Anna Myklebust som er trusopplærar i kyrkja. 
Kva skjer på sangøvelsane våre? Først varmar vi opp kroppen og stemma med bevegelsessongar, så syng vi glade sanger om Jesus, og får høyre ei historie frå Bibelen i pausen. Ein gong i månaden er vi ilag med Barnegospel, som er for 2.-4. klassingar. Då har vi lagedag eller tur, og har det kjempekjekt ilag. 
Når vi har øvd og blitt flinke, liker vi å opptre for andre. Då får vi synge på gudsteneste i kyrkja, på BUAS og av og til blir vi innvitert andre plassar.
Vi har litt over ti songarar, og har plass til fleire!