Småbornsong
 

06.05.2013

Annankvar onsdag kl. 17:15 til 18 i Sykkylven kyrkje. Foreldre med born i alderen 1-4 år kan kome og syngje barnesongar.

Både kristne og allmenne songar, regler, spele instrument (tamburin, tromme, rangle etc.)

Kontaktperson: Rose Iren Stave, tlf 91510045