Misjon i Midtausten
 

19.03.2018

Misjonsavtale

Ikornnes kyrkjelyd har misjonsavtale i Midtausten.
Link til NMS sin informasjon og ressursbank knytta til denne avtalen.