Årshjul for trusopplæring i kyrkjene i Sykkylven

21.08.2018

Her finn du ei oversikt over det som skjer i kyrkjene i Sykkylven i trusopplæringa for barn og ungdom, frå 0-18 år. Har du spørsmål, ta kontakt med trusopplærar Anna (0-12 år): trusopplaerar@sykkylven.kyrkja.no eller ungdomsarbeidar Katrine (13-18 år): ungdomsarbeidar@sykkylven.no.