Media

Taleopptak av preiker

  Forkynning av Guds ord er sentralt og viktig i kyrkja. Vi har difor so...

Innsetting av ny sokneprest

20. august kl. 11:00 i Sykkylven kyrkje.

Bispevisitas i 2017

Visitasmelding og visitasforedrag

Historia om Sykkylven kyrkje

Gjenfortalt av nokre av dei som var med i den kommunale plan- og byggenemnda. ...

Ikornnes kyrkje

BESØKSADRESSE: Ikornnesvegen 23 6220 Ikornnes POSTADRESSE: Kyrkjeveg...

Sykkylven kyrkje

BESØKSADRESSE: Kyrkjevegen 24 6230 Sykkylven POSTADRESSA ER DEN SAME (...

Sykkylven kyrkjegard

Sykkylven kommune har 1 gravplass, Sykkylven kyrkjegard. Den ligg rett ve...

Kyrkjeleg fellesråd

Sykkylven kyrkjelege fellesråd 2011-2015 Kontaktinformasjon og fellesrådsrefe...

Sokneråda

Ikornnes og Sykkylven sokneråd 2011-2015 Kontaktinformasjon og soknerådsreferat...

Bispedøme og prosti

Møre bispedøme og Austre Sunnmøre prosti