Kyrkja sitt oppdrag:

Kyrkja sitt oppdrag er misjon!
Misjon handlar om om dele evangeliet i ord og i handling - der vi er og vidare utover.
Gud er med dette subjektet i misjonen og kyrkja er Guds reidskap.

Gud gir - vi deler!

 

MISJONSUTVAL:
På vegne av sokna i Sykkylven har Ikornnes sokneråd og Sykkylven sokneråd nedfelt eit felles misjonsutval.
Trykk her for å lese deira mandat.
Medlemmane i misjonsutvalet er:
May Lisbeth Hovlid Aurdal - leiar
Nancy Blindheim Kolstø
Therese Utgård
Trygve Ebbesvik

 

Misjon

Nyhende frå Thailand

Lovsangshjemmet    Les mer...

Kirkens Bymisjon Møre

Felles misjonsprosjekt.    Les mer...

Misjon i Midtausten

Misjonsavtale    Les mer...

Misjon i Thailand

Misjonsavtale    Les mer...