Kontakt

Sykkylven kyrkjelege fellesråd
Kyrkjekontoret
Telefon: 70 24 69 00
E-post: post@sykkylven.kyrkja.no
Åpningstid: Alle kvardagar frå kl. 10:00-14:00

Besøksadresse:
Sykkylven kyrkjekontor
Kyrkjevegen 24
6230 Sykkylven
NB! Følg skilting.

Postadresse:
Sykkylven kyrkjelege fellesråd
Kyrkjevegen 24
6230 Sykkylven
(ny frå 01.01.2017)

Kyrkjeverje / Dagleg leiar: Arild Sporsheim    


Kontaktinfo til dei tilsette

Kyrkjeleg fellesråd

POSTADRESSE:
Sykkylven kyrkjelege fellesråd
Kyrkjevegen 24
6230 Sykkylven
Org. nr.: 976997298

 

FOR RÅDSPERIODEN 2015-2019
Leiar: Trygve Ebbesvik (repr. frå Ikornnes sokneråd) tlf.: 909 89 112 e-post: trygve.ebbesvik@personalomsorg.no
Nest leiar: Torbjørn Støylen tlf.: 926 06 332 e-post: tstoylen@broadpark.no

Kommunal representant: Anne Karin Watters tlf.: 481 47 244 e-post: anne.karin.watters@sykkylven.kommune.no
Prost/geistleg representant: Svein Runde tlf.: 911 14 095 e-post: prost.orskog@storfjorden.kyrkja.no
Rådsmedlem: Irene Hørte Høibakk (repr. frå Ikornnes sokneråd) tlf.: 411 44 123 e-post: irh@ekornes.com
Rådsmedlem: May Lisbeth Hovlid Aurdal tlf.: 452 24 738 e-post: may.lisbeth.h.aurdal@gmail.com
Kyrkjeverje: Arild  Sporsheim tlf.: 996 29 130 e-post: kyrkjeverje@sykkylven.kyrkja.no

Vara: 
Ikornnes sokneråd: Anne Rita Kvistad Utgård tlf.: 958 47 708 e-post: sveinung.utgard@norpost.net
Sykkylven sokneråd: Bjørg Djupvik tlf.: 909 91 950 e-post: bjorg.grebstad@sykkylven.kommune.no
For prosten: Helge Standal tlf.: 91757151 e-post: sokneprest@sykkylven.kyrkja.no
For kommunal repr.:
1. vara: Odd Jostein Drotninghaug e-post: odd.jostein.drotninghaug@sykkylven.kommune.no
2. vara: Anita Vollsund e-post: anita.vollsund@sykkylven.kommune.no