Aktiviteter for vaksne

Eittåring

Har du høyrt? Vi får ein eittåring til hausten!    Les meir...

"Victory"

Stor suksess med «Victory!»    Les meir...

Orgelkonsert

Orgelkonsert tirsdag 19. juni kl.19:00    Les meir...

TRIO

Takk til songgruppa TRIO!    Les meir...

Flott gudsteneste

Med mykje gospel.    Les meir...

Taleopptak av preiker

  Forkynning av Guds ord er sentralt og viktig i kyrkja. Vi har difor so...   Les meir...

Godheitsveka Sykkylven

Glede andre    Les meir...

Harpemusikk og himmelske tonar

I Ikornnes kyrkje    Les meir...

Nyhende frå Thailand

Lovsangshjemmet    Les meir...

Onsdagar i Sykkylven kyrkje

Velkommen innom kyrkja på onsdagar!     Les meir...

Jubileumsfeiring på Ikornnes

9.-11. febr. var det Kyrkjedagar og jubileumsfeiring.    Les meir...

Dirigentkurs i Sykkylven

Nytt dirigentkurs for unge blir i Molde domkyrkje 24.-26.august 2018    Les meir...

Tysdagstreff

i Ikornnes kyrkje, kyrkjestova.    Les meir...

Jubileumsbok

Ikornnes kyrkje i 40 år.    Les meir...

Gje offer/gåve med VIPPS

Kyrkjene i Sykkylven har tatt i bruk VIPPS    Les meir...

Kjekk Kyrkjemesse!

Stor takk til alle som var med på desse festdagane!    Les meir...

KIRKENS SOS – NESTEKJÆRLIGHET I PRAKSIS

Som en frivillig i Kirkens SOS har du mulighet til å utvikle deg som et medmen...   Les meir...

Innsetting av ny sokneprest

20. august kl. 11:00 i Sykkylven kyrkje.    Les meir...

Klokkeorkester frå USA i gudstenesta vår!

Klokkeorkester frå USA i gudstenesta    Les meir...

Bispevisitas i 2017

Visitasmelding og visitasforedrag    Les meir...

Bli med i ei husgruppe

Husgruppene som samlast i heimane er opne for alle som har lyst å bli med.    Les meir...

Jul med barnekor

   Les meir...

Digital bøne- og lysvegg

No kan du tenne eit lys og/eller be ei bøn på nett.    Les meir...

Allehelgen - minnegudsteneste

Det var omlag 250 personar som deltok i denne gudstenesta.    Les meir...

TUSEN TAKK!

   Les meir...

Nye medarbeidarar

Anna Myklebust og Katrine Numme.    Les meir...

TRÅKK-gudsteneste

Tysdag 26. juli var TRÅKK i Sykkylven kyrkje.    Les meir...

Kunstutstilling i Sykkylven kyrkje

Kunst av Birger Tusvik (1917 - 1981).    Les meir...

Songglede på BUAS

Søndag 3. april song Barnekoret Super og Barnegospel på BUAS.    Les meir...

Palmesøndag

Gudsteneste, søndagsskule, kyrkjekaffi og aktivitetar. :-)    Les meir...

Jobb som forandrar

Les om yrka; diakon, kantor, kateket og prest.    Les meir...

Hausttakkefest i Sykkylven kyrkje

Kyrkjerommet var vakkert pynta til feiringa av hausttakkefesten!    Les meir...

Fine festdagar - og nesten fullt hus

Det var mange som tok del i årets Kyrkjemesse.    Les meir...

Valresultat - kandidatar til Møre bispedømmeråd

I Møre bispedømme har 17,2 % av 177.717 kyrkjemedlemmar i Den norske kyrkja røy...   Les meir...

Utsending til teneste for Sjømannkyrkja

Marit og Arne Bakkedal skal til Sjømannskyrkja i Alanya, Tyrkia.   Les meir...

Dugnad for Syriske flyktningar

Den norske kirke og ti andre organisasjoner som i vår stod sammen og krevde fl...   Les meir...

Orgelkonsert med Bjørn F. Boysen

25. september kl. 18:30 i Sykkylven kyrkje. Gratis inngang. Kollekt ved utga...   Les meir...

Dugnad ved Sykkylven kyrkje

Tusen takk til Sykkylven Rotary Klubb for nok eit år med dugnadshjelp! "For sjet...   Les meir...

Sunniva-konsert 12.april

"Må korsets tre slå rot" i Sykkylven    Les meir...

Historia om Sykkylven kyrkje

Gjenfortalt av nokre av dei som var med i den kommunale plan- og byggenemnda. ...   Les meir...

Nesten 500 menneske til gudsteneste

Søndag 22.03.2015: Nærare 500 menneske, store og små, tok del i feiringa av Gud...   Les meir...

Flott gudsteneste i Ikornnes kyrkje!

Mange var med i gudstenesta den 1. mars 2015.    Les meir...

Maxigjengen

Søndagsskule for dei som er 8 år og eldre.   Les meir...

Mange born til søndagsskule!

Dei gode søndagsskuletilboda i Sykkylven blir satt pris på.   Les meir...

Fine julekonsertar i kyrkjene!

Verdsatt Juletradisjon   Les meir...

Kyrkjevalet 2015

Kyrkjevalet 2015 er i gang Det skal veljast nytt bispedømeråd i Møre b...   Les meir...

Gudstenestefeiring med innviing av det nye podiet

   Les meir...

START-kurs: Kva handlar eigentleg kristendomen om?

Start-kurset er for alle, uansett kva du trur eller ikkje trur, dette er eit kur...   Les meir...

Bygging av podium i veke 41

Soknerådet har vedtatt eit endringsprosjekt for endring av frontpartiet i Sykkyl...   Les meir...

Moglegheiter og FOKUS

Til saman 12 stk. frå sokneråda og staben har vore på kurs i korleis ein kan ska...   Les meir...

Dugnad ved Ikornnes kyrkje

   Les meir...

Ny beplantning rundt klokketårnet

Stor takk til Sykkylven Rotary Klubb og Gjensidige Sykkylven!   Les meir...

Ikornnes kyrkje

BESØKSADRESSE: Ikornnesvegen 23 6220 Ikornnes POSTADRESSE: Kyrkjeveg...   Les meir...

Sykkylven kyrkje

BESØKSADRESSE: Kyrkjevegen 24 6230 Sykkylven POSTADRESSA ER DEN SAME (...   Les meir...

Ein kjekk Medarbeidarfest

Tysdag 18. mars var over 120 medarbeidarar i begge kyrkjelydane samla til Medarb...   Les meir...

Besøk av ungdomskoret KRASP

Ungdomskoret KRASP deltok i gudstenesta i Sykkylven kyrkje søndag 9. mars.    Les meir...

Nytt frå kyrkjelyden sitt Misjonsprosjekt

    Les meir...

Vellukka kyrkjedagar og jubileum!

Våren 2013 var det Kyrkjedagar i Ikornnes kyrkje. Soknerådsleiar Trygve Ebbesvik...   Les meir...

Sunnmøre kristelege mannskor til Sykkylven

På langfredag deltok Sunnmøre kristelege mannskor i kveldsgudstenesta kl. 1900 i...   Les meir...