Generell informasjon til konfirmantkullet 2020/2021


Om det er noko du lurer på, eller om det er noko du savner så ver frimodig å ta kontakt med oss!

 

 

 

Konfirmantweekend på Orreneset misjonssenter:
      Vinterferien 2021

    - 24.-26. februar

    - 26.-28. februar

--------

4 konfirmantlaurdagar (samlinger) i  Sykkylven/Ikornes kyrkje:
Torsdag 17. september i Sykkylven
kyrkje, A, B og C kl.17:00-18:00. D og E kl.18:30-19:30.
Laurdag 21. november i Sykkylven kyrkje, A, B og C kl.11:00-12:30. D og E kl.13:00-14:30.

Datoar for våren kjem så fort dei er satt.
--------
Konfirmanten skal delta på til saman minst 6 gudstenester.
2 ligg inne i opplegget:
- 1 presentasjonsgudsteneste
- 1 fastegudsteneste til våren 2021
- 4 valfrie
I staden for ei gudsteneste, kan konfirmanten gå på 3 skulelagsandakter  og/eller gå på ein XLR8 - ungdomskveld. Går dei på begge deler er det 2 gudstenester mindre. Inntil vidare er det ikkje skulelaget.
--------
Fasteaksjon – innsamling til Kirkens Nødhjelp + Kyrkjelotteriet.
Fastegudstenste er 21. mars medan Fasteaksjonen 2021 vert den 23. mars. Meir info kjem når det nærmar seg.
--------
Konfirmantoppgåver på internett som konfirmanten skal svare på / KRIK konfirmant
Terminliste til KRIK Sykkylven finner du HER! Det er også en gruppe på Facebook som blir effektivt brukt for å dele beskjeder KRIK Sykkylven Facebook
Samlinger for oppstart av nettkonfirmant blir snart sendt ut!
--------
Fråver:
Ganske strengt! Sjukdom og konkurransarhøgare nivå = gyldig fråver. Foreldre må ringe og gi beskjed om fråverikkje konfirmanten sjølv! I år: Ring til Katrine!
-------
Foreldre-hjelp:
Alle foreldre blir bedt om å hjelpe til med ei praktisk oppgåve i løpet av konfirmanttida.
Datoar og oppgåver blir sendt ut.
 
 

Tilbake