Velkomen til eit lærerikt år som konfirmant!


Konfirmasjonstida er for alle, ikkje berre for den som trur. Det er like mykje ei tid for deg som tvilar eller som berre er nysgjerrig. I konfirmanttida får du høve til å utforske mange viktige spørsmål og tankar om Gud, verden, deg sjølv og andre menneske. Og å få nye opplevingar saman med venner. 

Årets påmelding opnar 26. juni kl. 18, du kan melde deg på her. Det vert konfirmasjon dei to første helgene i mai 2025. 

Konfirmasjonen heng saman med dåpen, men det er ikkje naudsynt å være døpt for å delta i konfirmantopplegget. Dei konfirmantane som ikkje er døypte, vil bli døypte før sjølve konfirmasjonsdagen. Dette kan skje i ei vanleg gudsteneste, eller i ein eigen seremoni/dåpsgudsteneste.

Kyrkjene i Sykkylven ynskjer at alle som vil bli konfirmert skal ha høve til det. Vi ynskjer derfor å legge til rette for at alle skal kunne gjennomføre konfirmasjonstida og stå til konfirmasjon. 

Ved spørsmål ta kontakt på: tlf. 70 24 69 00 eller post@sykkylven.kyrkja.no. Kyrkjekontoret er ope kvardagar mellom kl. 10-14.