Barn og unge


Barn og ungdom har ein sentral plass i kyrkjene i Sykkylven. Vi har som mål å dekke behov som dei har i kvardagen og tilby meiningsfulle treffpunkt og opplevingar.

Vi ønskjer at barn og unge skal kjenne seg heime i kyrkja og leve i trua. Under ser de våre aktuelle tilbod til barn og unge.