Misjon


Kyrkja sitt oppdrag er misjon! Misjon handlar om om dele evangeliet i ord og i handling - der vi er og vidare utover. Gud er med dette subjektet i misjonen og kyrkja er Guds reidskap. Gud gir - vi deler!.

Misjonsutval: May Lisbeth Hovlid Aurdal - leiar, Nancy Blindheim Kolstø, Therese Utgård, Trygve Ebbesvik.