Søndagsskulen i kyrkjene i Sykkylven


Barn og unge har ein sentral plass i kyrkjene i Sykkylven. Her finn du meir informasjon om søndagsskulen.

Vi ønskjer at barn og unge skal kjenne seg heime i kyrkja og leve i trua.