Velkomen til Kyrkjedagane 2024


Ikornnes kyrkje 6.-7. april.

Laurdag kl. 13-15 blir det tombola, åresal og kafé med kaker, pølser m/brød, smørbrød, konsert med Jippikoret og Sykkylven Gospelkor.

Søndag er det gudsteneste kl. 11, med prest Knut Farstad. Musikk ved kantor Rose Iren Stave og Sykkylven Ungdomskantori. Kyrkjekaffi med besøk av Erlend Lunde, loddsal og salg av kaker og smørbrød.

Den tradisjonelle "fredagskonserten" er no planlagt til hausten.

Venleg helsing Ikornnes sokneråd

Tilbake