Alle rettigheter 2020 Sykkylven kyrkjelege fellesråd

Rom for deg


Sjå videoen om dette

 

 

Kyrkja har rom for alle, og kyrkja rommar heile mennesket.
Med både tankar og følelsar, tru og tvil. 
 

 

 

 

Tilbake