Saman som kyrkje i heile verda


Trygge i kyrkja i Thailand.


Tilbake