Småbarnssang


Bli med på småbarnssang!

 

Hausten 2019 blir det småbarnssang desse datoane:
4.    september
18.  september
2.    oktober  
16.  oktober
30.  oktober
13.  november
27.  november
4.    desember
 

Annankvar onsdag kl. 17:15 til 17:45 i Sykkylven kyrkje. Vi har småbarnssang samme datoar som det er onsdagsmiddag. Foreldre/vaksne med born i alderen 0-4 år kan kome og syngje barnesongar. Vi held til i kyrkjestova i kyrkjekjellaren. 

No startar vi hausten med nye leiarar, Berte Helen Støylen Hole leier songstunda for dei små frå og med 4. september. Vi syng både kristne og allmenne songar, regler og vi spelar på rytme-instrument, noko som er veldig populært blant dei små. 

Velkommen til småbarnssang!

 

 

 

Tilbake