Alle rettigheter 2020 Sykkylven kyrkjelege fellesråd

Meditasjon og bøn 28. mai


Vel møtt til meditasjon og bøn i kapellet i Sykkylven kyrkje kl. 20!
Eller heime når det passer for deg.

 
 

Vel møtt til meditasjon og bøn, 28. mai kl. 20 i kapellet.
Sykkylven kyrkje eller heime når det passer for deg.    
     

                                                                                        
*Salme: Nr. 236.
Det skal ei skje ved kraft og makt, men ved din ånd som du har sagt.

*Kristusbøna 
Herre Jesus Kristus, Du står her føre meg, du er også bak meg. Du er på mi høgre side, du er på mi venstre side. Du er over meg, du er under meg. Du omgir meg på alle sider. Du bur i hjarte mitt. Du fyller meg heilt, Og du elskar meg, Herre Jesus, Kristus.
Amen.

*20 minutts stille som byrjar med:  
I namnet åt Faderen, Sonen og Den Heilage Ande.

* Åndeleg lesing: Apostelgjerningane 2.22-28. 
22 Israelittar, høyr desse orda! Jesus frå Nasaret var ein mann som Gud peika ut for dykk med mektige gjerningar og under og teikn som Gud lét han gjera blant dykk. Dette kjenner de sjølve til. 23 Han vart utlevert til dykk, slik Gud på førehand fastsette og kjende til, og ved hjelp av hendene til lovlause nagla de han til krossen og drap han. 24 Men Gud reiste han opp att og løyste han frå dødsriene. Døden var ikkje sterk nok til å halda på han. 25 For David seier om han: Alltid har eg Herren for auga, han er ved mi høgre side, eg skal ikkje vakla. 26  Difor var det glede i mitt hjarte og jubel på mi tunge, ja, sjølv kroppen skal slå seg til ro med von. 27  Du skal ikkje la mi sjel bli verande i dødsriket. Du skal ikkje la din heilage sjå forròtning. 28  Du har lært meg å kjenna livsens vegar. Du skal fylla meg med glede for ditt andlet.

*Lat oss be:
Gode himmelske far. Vi takker deg for pinsebodskapen der du sender din Ande for å rettleie oss og gi oss styrke og fellesskap. Så ser du livssituasjonen vi lever i – hjelp oss til å finne høve til stille tider i vår kvardag så du kan virke på oss med din Ande. Sjå til kristne som må lide for trua si, send menneske som kan gi dei trøyst og oppmuntring. Takk for kyrkjelyden med tilsette og frivillige der vi kan søke fellesskap.
Amen                                                              

*La oss fortsette å be høgt eller stille.

*Lat oss be Herrens bøn:

Vår Far i himmelen! 
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød,
Og tilgjev oss vår skuld, slik vi og tilgjev våre skuldnarar.
Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt,
og makta og æra i all æve,
Amen. 

 *Bønerop:
Å Gud høyr vår bøn! Å Gud høyr vår bøn! Når vi bed, gjev oss svar.
Å Gud, høyr vår bøn, Å Gud høyr vår bøn! Kom og ver du oss nær. 

*Velsigning:
Velsign oss, Gud Fader, velsign oss Guds son, velsign oss Gud, du Heilage Ande.
Amen
 

Tilbake