Konfirmant 2023


Velkomen kjære konfirmantar 2022/2023

 

INNBYDING TIL KONFIRMASJONSTID
Kyrkjene i Sykkylven ønsker velkommen til konfirmantåret 2022/2023. 
Vi startar med weekend på Fjellsetra i september. Det vert presentasjonsgudstenester i oktober.
Meir info om konfirmasjonstida kjem etter kvart. 

Weekend på Fjellseter Ungdomssenter i september
2. – 4. sept. for A og B klassa.
16. – 18. sept. for C og D klassa. 

Presentasjonsgudstenester
2. okt. i Ikornnes kykje.
9. okt. i Sykkylven kyrkje. 

Leir og samlingar er obligatoriske. Det er berre sjukdom og særskilte grunnar som skal til for å få gyldig fråvær.

Konfirmasjonsdatoar og påmelding 

Sykkylven kyrkje
Laurdag 6. mai kl. 11.00
Søndag 7. mai kl. 11.00
Laurdag 13. mai kl. 11.00

Ikornnes kyrkje 
Laurdag 6. mai kl. 13.15
Laurdag 13. mai kl. 13.15
Søndag 14. mai kl. 11.00

Påmelding
Påmelding skjer via heimesida vår www.sykkylven.kyrkja.no
Under fana «Påmeldingar» ligg det eitt elektronisk skjema. Fyll ut! 
Last gjerne opp eitt bilde av konfirmanten, det gjer det lettare for oss å verte kjent.
Det meste av informasjon skjer via e-post og SMS, så det er viktig med rett e-post og mobilnummer. 
Ved problem med påmelding, ta kontakt med kyrkjekontoret.  

Vi opnar for påmelding 20. juni kl. 18.00. 
Pris for konfirmantopplegget er kr. 1820,-

Det er begrensa tal konfirmantar ved kvar gudsteneste. Dette for at alle skal få sitte, sjå og høyre godt. Når ei gudsteneste er fullteikna, vil ikkje den lenger være synleg på påmeldingssida til kyrkja.

Ved spørsmål ber vi om at de ringer kyrkjekontoret på 
tlf. 7024 6900, måndag - fredag kl. 10.00 - 14.00.

Helsing    

Knut Farstad     Kathrin Notanes Riksheim     Simen N. Myklebust 
 

Tilbake