Misjon i Midtausten


Misjonsavtale

 

Ikornnes kyrkjelyd har misjonsavtale i Midtausten.
Link til NMS sin informasjon og ressursbank knytta til denne avtalen.

 

Tilbake