Utleige


Ønskjer du/de å leige lokale?

I Sykkylven har vi 2 arbeidskyrkjer; Ikornnes kyrkje og Sykkylven kyrkje.
Med arbeidskyrkje meiner vi at dei er bygd for å romme meir enn sjølve kyrkjerommet og kyrkjelege handlingar. Begge kyrkjene har forsamlingslokaler i kjellaren med storkjøkken og med dekketøy til ei større forsamling. Sykkylven kyrkje har også eit kapell med 40 seteplassar og ein kyrkjesal i 1. etg. der det også er eit mindre kjøkken med dekketøy til ei mindre forsamling. Vi har som mål å legge til rette for mest mogleg bruk av desse flotte og brukarvenlege lokala. Ved evt. ønskje om leige er det berre å ta kontakt.

Leigeavtale
Generell branninstruks
Ulike satsar kyrkjer og gravplass

Tilbake