Smittevern i kyrkjene


No er kvardagen tilbake!

Sist oppdatert den 12.02.2022


Regjeringa kunngjorde i dag, 12. februar, at "meteren" og munnbindpåbodet er oppheva. Dermed er det slutt på alle koronatiltak i kyrkjene og smittevernvegleiaren for Den norske kyrkja gjeld ikkje lengre.

Endeleg kan vi være kyrkje igjen utan å ta mange ekstra førehandsreglar - det gjeld i alle deler av kyrkja si verksemnd.
 

Vi oppmodar framleis til:

  • å halde deg heime dersom du er sjuk,
  • god hand- og hostehygiene (det vil framleis være god tilgang til handsprit),
  • bruke sunn fornuft.Kommunen har framleis moglegheit til innføre lokale smitteverntiltak. Vi vil difor tilstrebe at denne artikkelen til ei kvar tid er oppdatert på kva reglar som gjeld – både nasjonale, regionale og lokale. Øvst i artikkelen står dato for siste oppdatering.
 

Sjå elles:
Link til den nasjonale koronainformasjonen ved Regjeringen.no
Link til den lokale koronoinformasjonen i Sykkylven kommune
Link til Den norske kyrkja sin nasjonale koronainformasjon


 

Tilbake