Alle rettigheter 2019 Sykkylven kyrkjelege fellesråd

Kandidatlister


Kyrkjeval i Den norske kyrkja - Val på nye sokneråd

 

Her er kadidatlistene til val på nytt sokneråd både i Ikornnes sokn og Sykkylven sokn.

Desse er utarbeida av 2 ulike nominasjonskomitear, eit for kvart sokn.

 

Kyrkjevalet gir medlemmane moglegheit til å påverke utviklinga i Den norske kyrkja.
God oppslutning om dei kyrkjelege vala er viktig for kyrkja vår.

Vi oppmodar difor til å bruke stemmeretten!

 

Valdagane er 8.—9. september 2019.
GODT VAL!

 

Ved spørsmål eller innvendingar til listene er det berre å ta kontakt med Sykkylven kyrkjekontor, 70 24 69 00 eller post@sykkylven.kyrkja.no


 

 

Tilbake