Sykkylven og Ikornnes sokn bøssinnsamling for Kirkens Nødhjelp


Bli med å forandre, for andre!

 

Konfirmantane kan ikkje følgje tradisjonen med å gå frå dør til dør med bøsser. Difor er årets aksjon digital og med lappar i postakssene. Vonar du vil støtte denne aksjonen som handlar om å skaffe reint vatn til menneske i nød! Støtt kirkens nødhjelp sin fasteaksjon! Om du ikkje vil støtte aksjonen her på facebook så kan du berre vippse til 2426 eller nytte konto 1594 22 87493

 

Tilbake