Ledig stilling, 100%


Som kyrkjetenar/gravplassmedarbeidar med driftsansvar.

 

NB! Må kunne påreknast betyr at det kan være aktuelt, unntaksvis, men at dette ikkje vil være normalordninga. Ring gjerne kyrkjeverjen for nærare informasjon (tlf.: 996 29 130).

Tilbake