Alle rettigheter 2019 Sykkylven kyrkjelege fellesråd

Sykkylven kyrkjelege fellesråd


POSTADRESSE:
Sykkylven kyrkjelege fellesråd
Kyrkjevegen 24
6230 Sykkylven
Org. nr.: 976997298

 

FOR RÅDSPERIODEN 2015-2019
(siste konstituering med verknad frå 01.12.2018)
Leiar: Torbjørn Støylen tlf.: 926 06 332 e-post: tstoylen@broadpark.no
Nestleiar: Trygve Ebbesvik (repr. frå Ikornnes sokneråd) tlf.: 909 89 112 e-post: trygve.ebbesvik@personalomsorg.no

Kommunal representant: Anne Karin Watters tlf.: 481 47 244 e-post: anne.karin.watters@sykkylven.kommune.no
Geistleg representant: Svein Runde tlf.: 911 14 095 e-post: prost.orskog@storfjorden.kyrkja.no
Rådsmedlem: Irene Hørte Høibakk (repr. frå Ikornnes sokneråd) tlf.: 411 44 123 e-post: irh@ekornes.com
Rådsmedlem: May Lisbeth Hovlid Aurdal tlf.: 452 24 738 e-post: may.lisbeth.h.aurdal@gmail.com
Kyrkjeverje: Arild  Sporsheim tlf.: 996 29 130 e-post: kyrkjeverje@sykkylven.kyrkja.no

Vararepresentantar: 
Ikornnes sokneråd:
Anne Rita Kvistad Utgård tlf.: 958 47 708 e-post: sveinung.utgard@norpost.net
Sykkylven sokneråd:
Bjørg Djupvik tlf.: 909 91 950 e-post: bjorg.grebstad@sykkylven.kommune.no
For prosten:
1. vara: Erlend Lunde: tlf.: 932 25 868 e-post: sokneprest.ikornnes@sykkylven.kyrkja.no
2. vara: Simen E. N. Myklebust: tlf.: 959 30 718 e-post: sokneprest@sykkylven.kyrkja.no 
For kommunal repr.:
1. vara: Odd Jostein Drotninghaug e-post: odd.jostein.drotninghaug@sykkylven.kommune.no
2. vara: Anita Vollsund e-post: anita.vollsund@sykkylven.kommune.no