Media


Kyrkjelydane i Sykkylven har som strategi og ønskje: "Meir himmel på jorda". Vår visjon er: "Det er Jesus vi forkynner, så vi kan føra kvart menneske fram til mognad i Kristus. Kol. 1,28" Det skal vere til inspirasjon som viser retninga for det vi driv med i kyrkjene. Sykkylven og Ikornnes kyrkje vitner i ord og gjerning om frelse, fridom og von i Jesus Kristus ved å vere vedkjennande, opne, tenande og misjonerande kyrkjelydar.

Under kan de sjå litt informasjon om kyrkjene våre og litt av det som skjer i dei ulike kyrkjelydane.